Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-лютий 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
5067314,6
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
3653878,8
72,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
6889,4
0,1
Переробна промисловість
С
3646989,4
72,0
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1074209,7
21,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
99743,5
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
875890,9
17,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
38691,4
0,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
209863,3
4,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
139803,5
2,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
836675,8
16,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1375527,5
27,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
37908,3
0,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 04 Квітня 2018