Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності
у січні–лютому 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
4578576,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
3155776,4
68,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
15754,4
0,3
Переробна промисловість
С
3140022,0
68,6
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
852418,8
18,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
76150,9
1,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
629015,6
13,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
15971,0
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
19731,2
0,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
160011,3
3,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
84451,1
1,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1037376,9
22,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1393164,4
30,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
29635,7
0,6

 

Інформацію оновлено 06 Квітня 2017