Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності у січні–березні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
7076513,7
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
5042920,0
71,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
26695,7
0,4
Переробна промисловість
С
5016224,3
70,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1444662,7
20,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
123753,9
1,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1019401,8
14,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
23450,0
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
32710,7
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
265938,8
3,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
144219,5
2,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1482528,2
20,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1988701,6
28,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
44892,1
0,6

 

Інформацію оновлено 10 Травня 2017