Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності у січні–квітні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
8948322,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
6559262,0
73,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
40778,0
0,5
Переробна промисловість
С
6518484,0
72,8
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1954686,3
21,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
158710,0
1,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1351232,6
15,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
29345,8
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
46682,9
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
376120,0
4,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
194523,3
2,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1751024,0
19,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2325709,3
26,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
63350,7
0,7

 

Інформацію оновлено 07 Червня 2017