Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-червень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
14577205,1
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
11600014,9
79,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
94423,2
0,7
Переробна промисловість
С
11505591,7
78,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3412381,6
23,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
301773,2
2,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2766513,7
19,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
97813,9
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
732668,8
5,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
425848,6
2,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2467310,3
16,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2859547,5
19,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
117642,7
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Серпня 2018