Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльностіу січні–червні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
12937731,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
10069549,3
77,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
69251,1
0,5
Переробна промисловість
С
10000298,2
77,3
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3052882,8
23,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
236588,9
1,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2142320,6
16,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
43057,7
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
67952,4
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
610108,2
4,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
305519,0
2,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2535043,3
19,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2771864,6
21,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
96317,4
0,7

 

 

Інформацію оновлено 07 Серпня 2017