Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-серпень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19189030,6
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
15698911,3
81,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
118864,6
0,6
Переробна промисловість
С
15580046,7
81,2
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4647184,4
24,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
415735,4
2,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3711635,9
19,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
131509,8
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1105513,9
5,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
589531,9
3,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3203906,8
16,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3331116,1
17,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
159003,2
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 04 Жовтня 2018