Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)

за січень-грудень 2007 року

(уточнені дані)

 

 

Реалізовано продукції

(робіт, послуг)

у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

у % до підсумку

Промисловість

7950762,6

100,0

Добувна промисловість

108706,9

1,4

добування паливно-енергетичних корисних копалин

103809,2

1,3

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

4897,7

0,1

Переробна промисловість

7187957,6

90,4

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1742834,5

21,9

легка промисловість

83739,8

1,1

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

75465,0

1,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

8274,8

0,1

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

214854,7

2,7

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

79758,6

1,0

хімічна та нафтохімічна промисловість

134252,5

1,7

хімічне виробництво

12209,5

0,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

122043,0

1,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

122548,9

1,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

168106,1

2,1

машинобудування

4185875,4

52,6

виробництво машин та устаткування

353210,0

4,4

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

73603,3

0,9

виробництво транспортних засобів та устаткування

3759062,1

47,3

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води

654098,1

8,2

Примітка. Дані сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами виробництва малі промислові підприємства (без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками). Інформацію наведено за уточненими даними з урахуванням внесених підприємствами виправлень станом на кінець січня поточного року.