Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними  видами діяльності
за 2014 рік

(уточнені дані)
Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
А
В
1
2
Промисловість
B+C+D+Е36
12974429,6
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
12914895,6
99,5
Добувна та переробна промисловість
B+C
11203513,4
86,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
91050,1
0,7
Переробна промисловість
С
11112463,3
85,6
з неї
 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4022616,2
31,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
172703,3
1,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1981675,6
15,3
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
74541,7
0,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
737466,5
5,7
металургійне виробництво;  виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
291735,9
2,2
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2400224,0
18,5
Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря
D
1711382,2
13,2
Забір, очищення та постачання води
36
59534,0
0,5

1 Дані конфіденційні відповідно до ст.21 Закону України "Про державну статистику".