Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності за  2015 рік

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
18428684,3
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
18272961,3
99,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
15774927,9
85,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
141761,7
0,8
Переробна промисловість
С
15633166,2
84,8
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5606536,2
30,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
275358,3
1,5
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2989006,4
16,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
156751,4
0,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1179108,9
6,4
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
343834,8
1,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3417084,1
18,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2498033,4
13,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
155723,0
0,8

1Інформацію вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 08 Лютого 2016