Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році 1

(уточнені дані)

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D+Е36
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
В+С+D
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
Добувна та переробна промисловість
B+C
71,6
74,4
74,6
77,1
79,0
80,5
81,8
82,7
83,5
83,7
83,7
83,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Переробна промисловість
C
71,0
73,8
74,0
76,4
78,2
79,7
80,9
81,7
82,5
82,7
82,7
82,2
з неї
 
 
 
 
 
             
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
29,5
29,9
30,5
30,9
31,3
31,5
31,8
32,2
32,1
32,0
32,3
32,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 
16-18
13,4
13,7
13,7
14,0
14,3
14,8
15,0
15,2
15,3
15,3
15,2
15,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
2,8
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,2
4,4
4,5
4,6
4,5
4,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
13,7
14,9
14,7
15,9
16,7
16,8
16,8
16,4
16,9
16,9
16,8
16,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
27,9
25,1
24,9
22,4
20,5
19,0
17,7
16,8
16,0
15,8
15,8
16,3
Забір, очищення та постачання води
Е36
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2014р.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».