Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у 2013–2016 роках

(відсотків до попереднього року)
  Код за КВЕД-2010
2013
2014
2015
2016
Промисловість
B+C+D
102,9
103,2
98,6
100,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
103,1
103,8
98,9
99,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
105,6
73,5
114,7
70,5
Переробна промисловість
C
103,0
104,6
98,6
100,4
з неї
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
101,7
110,3
96,1
89,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
103,3
90,8
115,1
94,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
108,7
94,0
99,4
111,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
122,6
92,0
108,9
88,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
104,6
110,4
97,4
96,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
97,5
105,6
102,3
99,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
81,6
78,0
85,0
120,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
103,2
112,7
108,4
92,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
101,1
98,0
95,6
105,4

 

 

Інформацію оновлено 27 Лютого 2017