Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за 2010 рік

 

 

Освоєно (використано)1

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах,

тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах,

тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

2017016

100,0

1740126

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

205888

10,2

195094

11,2

коштів місцевих бюджетів

145317

7,2

96194

5,5

власних коштів підприємств та організацій

1010424

50,1

825784

47,5

кредитів банків та інших позик

46530

2,3

42593

2,4

коштів іноземних інвесторів

25798

1,3

11014

0,6

коштів населення на будівництво власних квартир

8879

0,4

8879

0,5

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

458542

22,7

458542

26,4

інших джерел фінансування

115638

5,8

102026

5,9

1 Без ПДВ.