Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за 2011 рік

 
Освоєно (використано)1
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього
2684984
100,0
2191257
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
 
 
коштів державного бюджету
294346
11,0
266717
12,2
коштів місцевих бюджетів
220835
8,2
133244
6,1
власних коштів підприємств та організацій
1283163
47,8
930481
42,4
кредитів банків та інших позик
231600
8,6
209408
9,6
коштів іноземних інвесторів
6616
0,3
3344
0,1
коштів населення на будівництво власних квартир
3514
0,1
3514
0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
507224
18,9
507224
23,1
інших джерел фінансування
137686
5,1
137325
6,3

1Без ПДВ.