Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за 2008 рік

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах,

тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах,

тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

3917010

100,0

3488970

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

337250

8,6

287042

8,2

коштів місцевих бюджетів

228543

5,8

185713

5,3

власних коштів підприємств та організацій

1855488

47,4

1554659

44,6

коштів іноземних інвесторів

18972

0,5

18966

0,5

коштів інвестиційних фондів

коштів населення на будівництво власних квартир

160341

4,1

160341

4,6

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

366271

9,4

366271

10,5

кредитів банків та інших позик

698902

17,8

671434

19,3

інших джерел фінансування

251243

6,4

244544

7,0