Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за 2009 рік

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

тис.грн.

у % до загального обсягу

тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього1

2844161

100,0

2414451

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

216273

7,6

186282

7,7

коштів місцевих бюджетів

100053

3,5

61303

2,5

власних коштів підприємств та організацій

1468119

51,6

1153732

47,8

кредитів банків та інших позик

680942

24,0

660827

27,4

коштів іноземних інвесторів

42805

1,5

25893

1,1

коштів населення на будівництво власних квартир

19691

0,7

19187

0,8

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

205266

7,2

205266

8,5

інших джерел фінансування

111012

3,9

101961

4,2

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.