Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році

(відсотків)
 
Січень– листопад 2013р.
до січня– листопада 2012р.
(уточнені дані)
2013р. до
2012р.
Будівництво
88,8
89,1
Будівлі
95,0
93,6
з них
 
 
житлові
119,9
105,8
нежитлові
83,8
87,8
Інженерні споруди
80,2
82,9

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 №200), які розміщені на веб–сайті Держстату України.