Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-березні 2017 року

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
1208076
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1141680
94,5
житлові будівлі
390528
32,3
нежитлові будівлі
104084
8,6
інженерні споруди
44941
3,7
машини, обладнання та інвентар
370258
30,7
транспортні засоби
181289
15,0
земля
11344
0,9
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
10348
0,9
інші матеріальні активи
28888
2,4
інвестиції у нематеріальні активи
66396
5,5
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
2343
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
174
0,0

 

Інформацію оновлено 31 Травня 2017