Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-червні 2017 року

 
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
2732556
100,0
інвестиції у матеріальні активи
2661956
97,4
житлові будівлі
727906
26,6
нежитлові будівлі
412989
15,1
інженерні споруди
98942
3,6
машини, обладнання та інвентар
900192
33,0
транспортні засоби
408498
15,0
земля
14812
0,5
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
29608
1,1
інші матеріальні активи
69009
2,5
інвестиції у нематеріальні активи
70600
2,6
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
4734
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
237
0,0

 

Інформацію оновлено 01 Вересня 2017