Капітальні інвестиції за 2010 рік

 

Освоєно (використано)1

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

2017016

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

2006133

99,5

у тому числі

 

 

інвестиції в основний капітал

1740126

86,3

з них

 

 

капітальне будівництво

1129820

56,0

машини, обладнання та транспортні засоби

555393

27,5

земля

2186

0,1

існуючі будівлі та споруди

32272

1,6

нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва

29928

1,5

довгострокові біологічні активи тваринництва

11573

0,6

інші необоротні матеріальні активи

51648

2,5

капітальний ремонт

138400

6,9

Інвестиції у нематеріальні активи

10883

0,5

1 Без ПДВ.