Капітальні інвестиції  за 2011 рік

 
Освоєно (використано)1
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього
2684984
100,0
Інвестиції у матеріальні активи
2666949
99,3
у тому числі
 
 
інвестиції в основний  капітал
2191257
81,6
з них
 
 
капітальне будівництво
1213049
45,2
машини, обладнання та транспортні засоби
911690
33,9
земля
9524
0,4
існуючі будівлі та споруди
100260
3,7
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва
6865
0,3
довгострокові біологічні активи тваринництва
14228
0,5
інші необоротні матеріальні активи
70094
2,6
капітальний ремонт
274721
10,2
Інвестиції у нематеріальні активи
18035
0,7

1Без ПДВ.