Капітальні інвестиції за видами активів
за 2012 рік1

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Всього
3180221
100,0
інвестиції у матеріальні активи
3159307
99,3
житлові будівлі
887778
27,9
нежитлові будівлі
999923
31,4
інженерні споруди
160638
5,1
машини, обладнання та інвентар
785128
24,7
транспортні засоби
188988
5,9
земля
20714
0,7
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
25840
0,8
інші матеріальні активи
90298
2,8
інвестиції у нематеріальні активи
20914
0,7
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
6717
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, 

концесії тощо

10183
0,3

1 За даними квартального спостереження.