Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2013 року

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
3104616
100,0
інвестиції у матеріальні активи
3076232
99,1
житлові будівлі
707541
22,8
нежитлові будівлі
997459
32,1
інженерні споруди
200477
6,5
машини, обладнання та інвентар
888474
28,6
транспортні засоби
165021
5,3
земля
14139
0,5
довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

23084
0,7
інші матеріальні активи
80037
2,6
інвестиції у нематеріальні активи
28384
0,9
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
7417
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
19121
0,6