Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2014 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього
3241758
100,0
інвестиції у матеріальні активи
3226359
99,5
житлові будівлі
807779
24,9
нежитлові будівлі
911630
28,1
інженерні споруди
214742
6,6
машини, обладнання та інвентар
1037437
32,0
транспортні засоби
160763
5,0
земля
6613
0,2
довгострокові біологічні активи    рослинництва та тваринництва
29915
0,9
інші матеріальні активи
57480
1,8
інвестиції у нематеріальні активи
15399
0,5
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
7772
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні   права, патенти, ліцензії, концесії тощо
4601
0,1