Капітальні інвестиції за видами активів
за січень-грудень 2015 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн у % до загального обсягу
Усього
5527118
100,0
інвестиції у матеріальні активи
5510534
99,7
житлові будівлі
1298838
23,5
нежитлові будівлі
850050
15,4
інженерні споруди
324490
5,9
машини, обладнання та інвентар
2686174
48,6
транспортні засоби
229378
4,1
земля
8582
0,1
довгострокові біологічні активи   рослинництва та тваринництва
32059
0,6
інші матеріальні активи
80963
1,5
інвестиції у нематеріальні активи
16584
0,3
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
3974
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні   права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
11544
0,2

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2016