Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-грудні 2016 року

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального
обсягу
Усього
5985730
100,0
інвестиції у матеріальні активи
5963938
99,6
житлові будівлі
1400398
23,4
нежитлові будівлі
1572258
26,3
інженерні споруди
428793
7,2
машини, обладнання та інвентар
1906285
31,8
транспортні засоби
458166
7,7
земля
32147
0,5
довгострокові біологічні активи    рослинництва та тваринництва
43758
0,7
інші матеріальні активи
122133
2,0
інвестиції у нематеріальні активи
21792
0,4
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
10705
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні   права, патенти, ліцензії,  концесії тощо
6133
0,1

 

Інформацію оновлено 02 Березня 2017