Капітальні інвестиції за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

3254306

100,0

в т. ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

2866878

88,1

витрати на інші необоротні матеріальні активи

43912

1,3

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

298177

9,2

інвестиції в нематеріальні активи

37686

1,2

витрати на формування основного стада

7653

0,2