Капітальні інвестиції за 2008 рік

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

3917010

100,0

в т. ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

3488970

89,1

витрати на інші необоротні матеріальні активи

46053

1,2

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

325216

8,3

інвестиції в нематеріальні активи

48587

1,2

витрати на формування основного стада

8184

0,2