Капітальні інвестиції за 2009 рік

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього1

2844161

100,0

у тому числі

 

 

інвестиції у матеріальні активи2

2770446

97,4

з них

 

 

інвестиції в основний капітал

2414451

84,9

з них

 

 

капітальне будівництво

1164472

40,9

машини та обладнання

1183946

41,6

земля2

2988

0,1

існуючі будівлі та споруди2

82286

2,9

нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2

24728

0,9

довгострокові біологічні активи тваринництва3

15104

0,5

інші необоротні матеріальні активи

42074

1,5

капітальний ремонт

188815

6,6

інвестиції у нематеріальні активи

73715

2,6

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.

3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").