Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2017 року

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
1208076
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
6528
0,5
коштів місцевих бюджетів
20574
1,7
власних коштів підприємств та організацій
798762
66,1
кредитів банків та інших позик
35881
3,0
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво житла
326172
27,0
інших джерел фінансування
20159
1,7

 

Інформацію оновлено 31 Травня 2017