Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2017 року

 
Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
2732556
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
14979
0,6
коштів місцевих бюджетів
99028
3,6
власних коштів підприємств та організацій
1766294
64,6
кредитів банків та інших позик
92791
3,4
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво житла
563484
20,6
інших джерел фінансування
195980
7,2

 

Інформацію оновлено 01 Вересня 2017