Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

за 2010 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до

2009р.

загального обсягу

Всього

1945833

70,0

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

117742

128,7

6,1

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

108564

126,9

5,6

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

9178

156,3

0,5

Рибальство, рибництво

2

4298,3

2

Промисловість

620055

35,6

31,9

добувна промисловість

126713

74,1

6,5

переробна промисловість

401555

27,7

20,7

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

91787

111,0

4,7

Будівництво

7895

71,4

0,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

277323

172,2

14,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

38221

148,7

1,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

47001

62,1

2,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

192101

353,3

9,9

Діяльність готелів та ресторанів

8343

32,3

0,4

діяльність готелів

3358

21,2

0,2

Діяльність транспорту та зв’язку

171274

96,0

8,8

діяльність наземного транспорту

25330

189,1

1,3

діяльність водного транспорту 

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

110593

217,8

5,7

діяльність пошти та  зв’язку

35351

33,0

1,8

діяльність зв’язку

33027

31,2

1,7

Фінансова діяльність

16947

55,3

0,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

585404

151,0

30,1

операції з нерухомим майном

574510

153,2

29,5

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

7404

37038,7

0,4

діяльність у сфері інформатизації

144

58,6

0,0

дослідження і розробки

2

606,4

2

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

3299

27,7

0,2

Державне управління

16995

36,9

0,9

Освіта

38675

101,2

2,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

57954

187,5

3,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

26664

158,5

1,3

санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

6657

129,4

0,3

діяльність громадських організацій

257

22,3

0,0

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

17470

182,6

0,9

надання індивідуальних послуг

2280

248,1

0,1

1 З ПДВ.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».