Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
за 2011 рік

  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1
У фактичних цінах, тис.грн. у % до
2010р. загального обсягу
Всього
2456381
112,4
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
224523
167,6
9,1
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
209044
170,1
8,5
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
15479
136,0
0,6
Рибальство, рибництво
2
7,0
2
Промисловість
775436
112,3
31,6
добувна промисловість
171413
110,4
7,0
переробна промисловість
527981
120,0
21,5
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
76042
76,7
3,1
Будівництво
23848
268,7
1,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
196016
64,9
7,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
34806
81,4
1,4
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
74654
143,6
3,0
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
86556
40,1
3,5
Діяльність готелів та ресторанів
28817
293,1
1,2
діяльність готелів
10390
261,3
0,4
Діяльність транспорту та зв’язку
246222
136,4
10,0
діяльність наземного транспорту
138448
535,0
5,6
діяльність водного транспорту 
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
61504
46,0
2,5
діяльність пошти та  зв’язку
46270
112,2
1,9
діяльність зв’язку
45345
117,9
1,8
Фінансова діяльність
23934
128,6
1,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
704666
103,7
28,7
операції з нерухомим майном
687752
103,0
28,0
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
11204
132,8
0,5
діяльність у сфері інформатизації
360
223,6
0,0
дослідження і розробки
2
27,0
2
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
5336
148,7
0,2
Державне управління
73858
370,1
3,0
Освіта
78783
168,4
3,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
56702
86,2
2,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
23539
77,8
1,0
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів
7829
108,0
0,3
діяльність громадських організацій
1327
425,5
0,1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
10956
54,3
0,5
надання індивідуальних послуг
3427
129,1
0,1

1З ПДВ.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.