Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за 2012 рік1

 
Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Всього
3180221
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
143696
4,5
коштів місцевих бюджетів
278780
8,8
власних коштів підприємств та організацій
1478672
46,5
кредитів банків та інших позик
216645
6,8
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
760192
23,9
інших джерел фінансування
302236
9,5

1 За даними квартального спостереження.