Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2013 року

 
Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн.
у % до
загального обсягу
Усього
3104616
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
141484
4,6
коштів місцевих бюджетів
239317
7,7
власних коштів підприємств та організацій
1772066
57,1
кредитів банків та інших позик
198541
6,4
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво власних квартир
19677
0,6
коштів населеня на індивідуальне житлове будівництво
606460
19,5
інших джерел фінансування
125051
4,0

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.