Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2014 року

  Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього
3241758
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
45973
1,4
коштів місцевих бюджетів
204379
6,3
власних коштів підприємств та організацій
2030204
62,6
кредитів банків та інших позик
174008
5,4
коштів іноземних інвесторів
3941
0,1
коштів населення на будівництво власних квартир
4046
0,1
коштів населеня на індивідуальне житлове будівництво
614769
19,0
інших джерел фінансування
164438
5,1