Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень-грудень 2015 року

  Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн у % до загального обсягу
Усього
5527118
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
132527
2,4
коштів місцевих бюджетів
284045
5,1
власних коштів підприємств та організацій
3638704
65,8
кредитів банків та інших позик
315295
5,7
коштів іноземних інвесторів
25876
0,5
коштів населення на будівництво житла
1012592
18,3
інших джерел фінансування
118079
2,2

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2016