Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні-грудні 2016 року

 
Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
5985730
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
93459
1,6
коштів місцевих бюджетів
513816
8,6
власних коштів підприємств та організацій
4017982
67,1
кредитів банків та інших позик
129203
2,2
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво житла
1067249
17,8
інших джерел фінансування
164021
2,7

 

Інформацію оновлено 02 Березня 2017