Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у % до

2006р.

загального обсягу

Всього

2866878

132,8

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

200130

158,4

7,0

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

191652

160,7

6,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

8478

119,5

0,3

Рибальство, рибництво

2650

514,4

0,1

Промисловість

1200800

119,7

41,9

Добувна промисловість

215880

159,9

7,5

Переробна промисловість

900542

112,6

31,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

84378

143,4

3,0

Будівництво

76461

140,5

2,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

319327

193,3

11,1

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

83850

210,7

2,9

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

160119

189,1

5,6

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

75358

186,1

2,6

Діяльність готелів та ресторанів

29305

241,3

1,0

діяльність готелів

11050

123,9

0,4

Діяльність транспорту та зв’язку

328658

169,3

11,5

Діяльність наземного транспорту

75538

76,8

2,7

Діяльність водного транспорту 

Діяльність авіаційного транспорту

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

146568

573,7

5,1

Діяльність пошти та  зв’язку

106552

188,1

3,7

діяльність зв’язку

104304

192,0

3,6

Фінансова діяльність

63531

136,5

2,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

485920

117,5

16,9

Операції з нерухомим майном

467816

116,1

16,3

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

3274

294,6

0,1

Діяльність у сфері інформатизації

451

579,2

0,0

Дослідження і розробки

380

478,3

0,0

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

13999

135,1

0,5

Державне управління

24347

68,1

0,8

Освіта

39630

97,3

1,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

56493

148,2

2,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

39626

158,1

1,4

Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

17414

207,1

0,6

Діяльність громадських організацій

2961

236,3

0,1

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

18450

122,5

0,7

Надання індивідуальних послуг

801

318,5

0,0