Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

за 2008 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у % до

2007р.

загального обсягу

Всього

3488970

96,0

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

250018

99,4

7,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

237607

98,9

6,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

12411

110,5

0,4

Рибальство, рибництво

794

25,0

0,0

Промисловість

1619658

107,6

46,4

Добувна промисловість

142238

46,1

4,1

Переробна промисловість

1207231

110,6

34,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

270189

228,7

7,7

Будівництво

68623

71,0

2,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

245235

61,9

7,0

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

30036

29,6

0,8

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

90639

48,3

2,6

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

124560

129,4

3,6

Діяльність готелів та ресторанів

51617

130,9

1,5

діяльність готелів

21310

141,8

0,6

Діяльність транспорту та зв’язку

379307

92,5

10,9

Діяльність наземного транспорту

51554

57,5

1,5

Діяльність водного транспорту 

Діяльність авіаційного транспорту

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

239767

137,5

6,9

Діяльність пошти та  зв’язку

87986

65,4

2,5

діяльність зв’язку

85858

65,1

2,5

Фінансова діяльність

30301

40,1

0,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

642792

98,9

18,4

Операції з нерухомим майном

630852

101,2

18,1

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

369

7,7

0,0

Діяльність у сфері інформатизації

206

38,1

0,0

Дослідження і розробки

349

76,4

0,0

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

11016

63,3

0,3

Державне управління

28563

82,1

0,8

Освіта

63198

122,3

1,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

59218

84,1

1,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

49646

107,3

1,4

Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

15609

75,1

0,4

Діяльність громадських організацій

2030

54,9

0,1

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

29553

137,8

0,8

Надання індивідуальних послуг

2454

247,3

0,1