Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

за 2009 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у % до

2008р.

загального обсягу

Всього1

2414451

62,3

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

82589

30,4

3,4

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

77477

29,9

3,2

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

5112

38,9

0,2

Рибальство, рибництво

2

1,2

2

Промисловість

1528393

84,3

63,3

добувна промисловість

144413

93,3

6,0

переробна промисловість

1313479

95,8

54,4

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

70501

23,6

2,9

Будівництво

10249

13,3

0,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

137416

51,3

5,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

23002

68,5

1,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

68029

68,7

2,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

46385

33,9

1,9

Діяльність готелів та ресторанів

22881

40,1

1,0

діяльність готелів

14073

59,5

0,6

Діяльність транспорту та зв’язку

149733

35,7

6,2

діяльність наземного транспорту

11438

19,5

0,5

діяльність водного транспорту 

діяльність авіаційного транспорту

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

43148

15,7

1,8

діяльність пошти та  зв’язку

95147

99,1

3,9

діяльність зв’язку

93754

100,1

3,9

Фінансова діяльність

27696

82,7

1,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

339616

47,7

14,1

операції з нерухомим майном

328884

47,0

13,6

оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

2

4,7

2

діяльність у сфері інформатизації

222

9,7

0,0

дослідження і розробки

2

1,8

2

діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

10485

87,3

0,5

Державне управління

39922

126,1

1,7

Освіта

34157

47,7

1,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27062

42,3

1,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

14727

27,4

0,6

санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

4539

27,1

0,2

діяльність громадських організацій

1059

61,7

0,1

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

8323

26,0

0,3

надання індивідуальних послуг

806

29,4

0,0

                                                           1 Включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

                                                           2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику ”.