Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за 2012 рік1

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
2011р.
загального обсягу
Всього
3180221
121,4
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
233381
118,9
7,3
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
211655
121,0
6,6
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
21726
99,2
0,7
Рибальство, рибництво
Промисловість
580130
94,7
18,2
добувна промисловість
25458
105,5
0,8
переробна промисловість
493181
93,7
15,5
виробництво та розподілення електроенергiї, газу та води
61491
99,2
1,9
Будівництво
1074698
137,4
33,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
239473
105,1
7,5
торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування  та  ремонт
10611
42,5
0,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
146453
127,3
4,6
роздрібна торгівля; ремонт  побутових виробів та предметів особистого вжитку
82409
93,9
2,6
Діяльність готелів та ресторанів
13268
79,7
0,4
діяльність готелів
6432
43,0
0,2
Діяльність транспорту і зв’язку
124334
87,0
3,9
діяльність наземного транспорту
97396
88,7
3,1
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
26314
79,0
0,8
діяльність пошти та зв’язку2
142,9
діяльність зв’язку2
142,9
Фінансова діяльність
45
13,5
0,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям
513959
205,9
16,2
операції з нерухомим майном
502485
218,3
15,8
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
3122
41,7
0,1
діяльність у сфері інформатизації
65
14,0
0,0
дослідження і розробки2
1456,6
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
8140
77,1
0,3
Державне управління
316213
96,4
10,0
Освіта
11851
143,4
0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
64535
177,7
2,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
8334
191,6
0,3
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
5427
314,0
0,2
діяльність громадських організацій
406
23,5
0,0
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
2500
264,8
0,1
надання індивідуальних послуг2
2,5

1 За даними квартального спостереження.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.