Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–грудень 2013 року

 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
січня – грудня
2012 року
загального
обсягу
Усього
3104616
94,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
252359
106,1
8,1
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
226382
103,5
7,3
Лісове господарство та лісозаготівлі
18828
95,7
0,6
Рибне господарство1
Промисловість
672635
109,5
21,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10773
89,6
0,4
Переробна промисловість
585061
109,2
18,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
66560
111,0
2,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
10241
163,7
0,3
Будівництво
1017183
89,5
32,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
229717
100,9
7,4
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
5400
72,3
0,2
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
81295
57,2
2,6
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
143022
181,3
4,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
82670
55,3
2,7
Наземний і трубопровідний транспорт
47483
50,5
1,5
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
35187
77,4
1,2
Поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
8424
66,0
0,3
Тимчасове розміщування
4183
62,2
0,1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
4241
69,4
0,2
Інформація та телекомунікації
2293
90,3
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1546
89,5
0,1
Телекомунікації (електрозв'язок)
693
112,5
0,0
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг1
Фінансова та страхова діяльність
179
473,7
0,0
Операції з нерухомим майном
409213
79,7
13,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
6217
80,5
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
5556
75,0
0,2
Наукові дослідження та розробки1
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
592
275,9
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
45210
546,7
1,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
291791
86,2
9,4
Освіта
9411
73,9
0,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
55925
93,9
1,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4518
278,0
0,1
Надання інших видів послуг
16871
722,5
0,5

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією  місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.