Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–грудень 2014 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього
3241758
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
284074
8,8
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
253342
7,8
Лісове господарство та лісозаготівлі
30724
1,0
Рибне господарство1
Промисловість
878596
27,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
15048
0,5
Переробна промисловість
761044
23,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
89087
2,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
13417
0,4
Будівництво
1052151
32,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
153677
4,7
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
9559
0,3
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
82962
2,5
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
61156
1,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
36173
1,1
Наземний і трубопровідний транспорт
26305
0,8
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність   у сфері транспорту
9868
0,3
Поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
2997
0,1
Тимчасове розміщування
1185
0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1812
0,1
Інформація та телекомунікації
8043
0,3
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
2481
0,1
Телекомунікації (електрозв'язок)
5526
0,2
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг1
Фінансова та страхова діяльність1
Операції з нерухомим майном
569540
17,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
6022
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
5982
0,2
Наукові дослідження та розробки
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
10732
0,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
195163
6,0
Освіта
10345
0,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
29316
0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4222
0,1
Надання інших видів послуг
588
0,0

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.