Капітальні інвестиції за видами активів

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
тис.грн
Всього
1766967
2577117
3254394
3327142
3389726
6166812
6384165
7041881
інвестиції у матеріальні активи
1759695
2559775
3229143
3296500
3373673
6149081
6359385
6949365
житлові будівлі
557137
589427
888563
709824
811768
1314851
1440422
1705943
нежитлові будівлі
366603
672653
1016758
1054838
964069
1006162
1706817
1221373
інженерні споруди
191219
190263
184688
210232
203871
344384
395971
386521
машини, обладнання та інвентар
490394
788106
803273
1019038
1101700
3011418
2053351
2449980
транспортні засоби
86323
219820
211348
184397
180434
310133
534290
915655
земля
5071
13512
23538
16044
13853
11673
35606
28019
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
11561
18333
30606
37285
36653
55289
57421
78318
інші матеріальні активи
51387
67661
70369
64842
61325
95171
135507
163556
інвестиції у нематеріальні активи
7272
17342
25251
30642
16053
17731
24780
92516
з них
 
 
 
 
 
 
 
 
програмне забезпечен-ня та бази даних
5589
4349
7309
9087
7937
4655
11392
15542
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
448
11479
14590
19315
4908
11581
9277
1997

 

Інформацію оновлено 11 Травня 2018