Витрати1 на виконання наукових досліджень
і розробок власними силами організацій за видами робіт

(тис.грн)
Рік
Обсяг
витрат –
усього
У тому числі на виконання
фундаментальних наукових досліджень
прикладних наукових досліджень
науково-технічних (експериментальних) розробок
2010
17356,9
1934,2
3789,8
11632,9
2011
18884,4
1628,7
4547,2
12708,5
2012
15769,9
2103,9
5327,7
8338,3
2013
16521,0
2515,1
5092,5
8913,4
2014
10188,4
3259,2
3690,6
3238,6
2015
13873,9
3745,4
3063,7
7064,8
2016
13604,1
2778,6
3581,8
7243,7

[1] Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

 

Інформацію оновлено 06 Червня 2017