Інноваційна активність промислових підприємств

  Питома вага підприємств, що займалися інноваціями Загальна сума витрат У тому числі за напрямами
дослідження і розробки1 з них придбання нових технологій2 підготовка виробництва для впровадження інновацій3 придбання машин та обладнання пов’язані з упровадженням інновацій4 інші витрати
внутрішні НДР зовнішні НДР
  % тис.грн
2000
18,2
9097,0
182,6
х
х
363,0
8400,7
150,7
2001
29,9
8346,8
224,4
х
х
63,0
491,5
6773,4
794,5
2002
35,7
25491,1
598,2
х
х
537,2
980,5
18521,6
4853,6
2003
24,5
8752,2
1493,9
х
х
70,2
6783,9
404,2
2004
10,0
117376,8
968,2
х
х
34,2
113,6
7893,6
108367,2
2005
9,5
9315,5
1642,6
х
х
75,5
100,5
5672,3
1824,6
2006
7,8
52780,2
838,2
х
х
94,4
309,0
49901,5
1637,1
2007
19,8
169774,3
2828,8
2731,3
97,5
х
166901,2
44,3
2008
11,3
232864,2
8983,7
1557,9
7425,8
58,4
х
222993,6
828,5
2009
9,2
454934,5
11834,6
10758,2
1076,4
52,6
х
409898,0
33149,3
2010
11,6
88761,5
9534,3
8885,7
648,6
39,7
х
63505,5
15682,0
2011
11,6
98288,1
5
5
5
5
х
85863,2
1681,4
2012
12,9
104640,7
5
5
5
5
х
95916,2
1165,6
2013
10,5
196348,8
5
5
5
5
х
186899,0
1186,8
2014
10,8
192506,3
2577,8
2430,8
147,0
х
188593,9
1334,6
2015
11,56
65280,3
12083,5
12083,5
21,8
х
53175,0

1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР.

2 З 2007 року придбання інших зовнішніх знань.

3 З 2007 року показник віднесено до інших витрат.

4 З 2007 року придбання машин обладнання та програмного забезпечення.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

6 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

Інформацію оновлено 14 Вересня 2016