Інноваційна активність промислових підприємств

 
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями
Загальна сума витрат
У тому числі за напрямами
дослідження і розробки
у тому числі
придбання інших зовнішніх знань
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення
інші витрати
внутрішні НДР
зовнішні НДР
%
тис.грн
2007
19,8
169774,3
2828,8
2731,3
97,5
166901,2
44,3
2008
11,3
232864,2
8983,7
1557,9
7425,8
58,4
222993,6
828,5
2009
9,2
454934,5
11834,6
10758,2
1076,4
52,6
409898,0
33149,3
2010
11,6
88761,5
9534,3
8885,7
648,6
39,7
63505,5
15682,0
2011
11,6
98288,1
1
1
1
1
85863,2
1681,4
2012
12,9
104640,7
1
1
1
1
95916,2
1165,6
2013
10,5
196348,8
1
1
1
1
186899,0
1186,8
2014
10,8
192506,3
2577, 8
2430,8
147,0
188593,9
1334,6
20152
11,5
65280,3
12083,5
12083,5
21,8
53175,0
20173
16,0
162077,9
1
1
153502,9
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки», починаючи з 2015 року.

 

 

Інформацію оновлено 10 Травня 2018