Впровадження інновацій на промислових підприємствах

  Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % Впроваджено нових технологічних процесів, од у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі Освоєно інноваційних видів продукції, од з них нові види техніки Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %
2000
24,2
88
4
473
12
4,1
2001
27,3
88
2
427
12
20,0
2002
29,8
76
6
573
11
24,6
2003
28,3
32
19
159
52
7,3
2004
5,3
12
6
12
5
14,7
2005
4,1
4
1
14
11
5,8
2006
7,8
8
4
8
6
24,6
2007
15,4
24
20
4
3
37,0
2008
10,4
16
16
10
6
24,7
2009
8,7
9
7
31
3
1,3
2010
10,3
16
12
44
3
4,2
2011
11,1
9
5
15
5
5,6
2012
12,1
18
12
8
4
1,7
2013
10,0
25
8
25
3
3,0
2014
9,0
17
8
60
2,5
2015
10,61
13
5
8
6
2,22

1 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

 

Інформацію оновлено 14 Вересня 2016