Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %
Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць
у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих
Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць
у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %
2007
15,4
24
20
4
3
38,3
2008
10,4
16
16
10
6
24,7
2009
8,7
9
7
31
3
1,3
2010
10,3
16
12
44
3
4,2
2011
11,1
9
5
15
5
5,6
2012
12,1
18
12
8
4
1,7
2013
10,0
25
8
25
3
3,0
2014
9,0
17
8
60
2,5
2015
10,6
13
5
8
6
2,2
20173
15,1
8
5
7
3
0,3

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.  

2З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з «річної» на «один раз на два роки», починаючи з 2015 року.

 

 

Інформацію оновлено 10 Травня 2018