ѕасажирськ≥ перевезенн€
за 2012 р≥к

 
ѕеревезено (в≥дправлено) пасажир≥в
ѕасажирооборот
тис.
у % до 2011р.
тис.пас.км
у % до 2011р.
¬с≥ма видами транспорту
116863,3
101,2
2935077,3
104,2
у тому числ≥
 
 
 
 
зал≥зничним
Ц
Ц
Ц
Ц
автомоб≥льним1
95735,8
101,5
2840003,5
104,3
водним
Ц
Ц
Ц
Ц
ав≥ац≥йним
Ц
Ц
Ц
Ц
тролейбусним
21127,5
100,0
95073,8
100,0
трамвайним
Ц
Ц
Ц
Ц
метропол≥тенним
Ц
Ц
Ц
Ц
1 « урахуванн€м пасажирських перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.