ѕасажирськ≥ перевезенн€
за 2013 р≥к

 
ѕеревезено (в≥дправлено) пасажир≥в
ѕасажирооборот
тис.
у % до
2012р.
тис.пас.км
у % до
2012р.
¬с≥ма видами транспорту
109114,6
93,4
2278886,1
77,6
у тому числ≥
 
 
 
 
зал≥зничним
Ц
Ц
Ц
Ц
автомоб≥льним1
92123,8
96,2
2202427,5
77,5
водним
Ц
Ц
Ц
Ц
ав≥ац≥йним
Ц
Ц
Ц
Ц
тролейбусним
16990,8
80,4
76458,6
80,4
трамвайним
Ц
Ц
Ц
Ц
метропол≥тенним
Ц
Ц
Ц
Ц

1 « урахуванн€м пасажирських перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.