Пасажирські перевезення
за січень-грудень 2014 року

  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-грудня 2013р. тис.пас.км у % до січня-грудня 2013р.
Всіма видами транспорту
108022,4
99,0
2304972,4
101,1
у тому числі
 
 
 
 
залізничним
автомобільним1
85608,9
92,9
2204111,6
100,0
водним
авіаційним
тролейбусним
22413,5
131,9
100860,8
131,9
трамвайним
метрополітенним

 1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.