Пасажирські перевезення

за січень–грудень 2008 року

 

 

Перевезено (відправлено) пасажирів

Пасажирооборот

тис.

за січень–грудень

2008р.

у % до

січня–грудня

2007р.

тис.пас.км

за січень–грудень

2008р.

у % до

січня–грудня

2007р.

Всіма видами транспорту

157732,3

97,8

2803687,8

152,1

у тому числі

 

 

 

 

залізничним

автомобільним1

121188,5

93,1

2639240,7

154,9

водним

авіаційним

тролейбусним

36543,8

117,6

164447,1

117,6

трамвайним

метрополітенним

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.